Modelo educativo: Grupos base

Que son os grupos base?

Os grupos base son unha forma de traballo cooperativo. Trátase de grupos con 4 ou 5 membros que se constitúen ao inicio de cada curso co obxectivo principal de que cada alumno teña sempre os mesmos compañeiros para compartir e resolver dúbidas académicas e inquietudes persoais.

Na maioría das titorías do noso colexio, e seguindo o Modelo Educativo Marista, se está a traballar con este tipo de grupos e se facilitan reunións os luns antes do comezo das clases e os venres ao finalizar a mañá.

 

Por que?

· Os nosos alumnos están máis motivados para cumprir coas súas obrigas porque se espera deles que compartan as súas dúbidas no grupo base cada inicio e final de semana.

· As discusións do grupo base poden ser moi frutíferas en termos de conflitos resoltos entre compañeiros.

· Foméntase o apoio entre iguais.

 

Para que?

· O grupo estable proporciona apoio, axuda e ánimo para progresar académica e emocionalmente.

· O grupo base fomenta a responsabilidade e organización dos seus compoñentes.

· A cooperación entre iguais aporta seguridade e confianza.

 

         

 

Para saber máis…

Grupos base cooperativos