Concurso cartas de amor

BASES:

 1. Tema: amoroso en calquera da súas dimensións: fraternal, paternal, paixón, namoramento, desamor...
 2. Manuscrita en tamaño folio.
 3. Presentación: manter o formato dunha carta, coidar a presentación e a letra
 4. Idioma: galego.
 5. Extensión máxima 1 páxina.
 6. Debe figurar o nome e apelidos do autor/a, número, curso e grupo.
 7. Poñerase unha caixa de correos para a recollida na recepción do colexio desde o 1 ao 15 de febreiro.
 8. Último día de entrega 15 de febreiro.
 9. O premio poderá quedar deserto se o xurado considera que as cartas entregadas non achegan a suficiente calidade.
 10. O Xurado estará formado polos membros do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do colexio. A súa decisión será inapelable.
 11. O premio será unhas lambetadas e un libro para o gañador de cada categoría.

CATEGORÍAS:

 • Primeira: 5º e 6º PRIMARIA.
 • Segunda: 1º e 2º ESO
Categoría: